Ağır Metallerin Zararları Nelerdir?

Son yüzyıldaki hızlı sanayileşmeden dolayı yılda binlerce ton zehirli atık, endüstri kuruluşları tarafından doğrudan denize boşaltılmaktadır. Ağır metaller ve kalıcı organik kirleticiler (POPs) insan sağlığına ve deniz yaşamına çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Kirlenen denizlerde yaşayan deniz canlılarına geçen bu ağır metaller yıllar içinde birikir ve besin yoluyla insana geçer.

Dünyadaki sanayileşmenin ve yerleşimin büyük bir kısmı kuzey yarımkürededir bu bakımdan gezegenin en temiz suları Güney yarımküredeki Antartika da bulunmaktadır. Bu temiz sularda ise yeni omega 3 kaynağı olan Krill yaşar. Küçük bir karides türü olan Krill den elde edilen Krill yağı, gezegenimizdeki en temiz ve saf omega 3 kaynağıdır. Başta Nasa nın astronotları olmak üzere, Dünyada milyonlarca balık yağı kullanıcısı artık krill yağı kullanmaktadır.

Ağır metallerin başlıca zararları ;

KURŞUN: Yapılan araştırmalar, günümüz insanı kemiklerinde, atalarımızdakinin 500-1000 katı kadar fazla kurşun bulunduğunu göstermektedir Kemiklerde biriken kurşun zamana bağlı olarak (yarılanma ömrü yaklaşık 20 yıl) çözünerek böbreklerde tahribata neden olur Kurşun nörotoksindir ve anormal beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarına sebep olmaktadır Anemiye, kan basıncında artışa, böbrek, beyin ve erkeklerde üreme fonksiyonlarında hasara, kadınlarda düşüklere, çocuklarda öğrenme ve davranış bozukluklarına sebep olup kanserojendir. Yarılanma ömrü 20 yıl olduğu için vücuttan atılma olasılığı yoktur.

KADMİYUM: Ağır metaller içerisindeki en tehlikeli ve toksit maddelerden biri kadmiyumdur. Vücut Kadmiyumu kalsiyum gibi algılar ve kadmiyum vücutta birikmeye başlar. İshal, karın ağrıları ve ciddi kusma, kemik kırılması, üreme bozuklukları, bağışıklık sistemi hasarı, psikolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hasarı yapar.

CİVA: Sinir sistemi bozukluklarına sebep olur. Beyin fonksiyonlarına zarar verir. DNA ve kromozomlara zarar verir. Alerjik reaksiyonlara, deri isiliklerine, yorgunluğa ve baş ağrısına yol açar. Spermlere zarar verir. Sakat doğumlara ve düşüklere sebep olur.

ALÜMİNYUM: Akciğere ve sinir sistemine etki etmektedir. Yapılan çalışmalarda Alüminyumun beyinde zarara yol açtığı ve Alzheimer  hastalığına neden olduğu saptanmıştır. Kronik maruz kalma ile akciğer kanseri ve astım görülebilir.

ARSENİK:Solunduğunda güçlü bir kanserojen olan arsenik ,bağırsaklar ve karaciğer üzerinde yüksek derecede tahribata neden olur.
Fransızların büyük komutanı Napolyon un saç telleri üzerinde yapılan çalışmalar ilginç bir sonuç ortaya koyarak tarihe ışık tutmasına vesile olmuştur. Yapılan çalışmalarda Napolyon a ait olan saç telleri alüminyum silindire konuldu ve birkaç saat süreyle bir uranyum reaktörüne tutuldu. Sonuç şaşırtıcıydı. Saçtaki arsenik miktarı normalin 13 katıydı. Dahası ,arsenik ufak dozlar halinde ,yavaş yavaş verilmişti. Yani Napolyon ,yemeğine sürekli arsenik eklenmesinin sonucu zehirlenmiştir.

KROM: metal alaşımlandırmada ve boyalarda sıkça kullanılmaktadır Düşük seviyelerde kroma maruz kalındığında, deride iritasyon ve ülser meydana gelir Uzun süreli maruz kalındığında böbreklerde ve karaciğerde hasara yol açabildiği gibi kan dolaşım sistemini ve sinir dokularını tahrip edebilir.
Krom daha çok sulu ortamlarda birikerek çoğalır Dolayısıyla yüksek seviyelerde kroma maruz kalmış balık yemek çok tehlikelidir.

 

İletişim Kutusu

ColdSea Krill yağı ile ilgili bilgiler, sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına yönelik hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine geçmez. ColdSea Krill Yağı beslenme destek ürünü olup, ilaç değildir. Tedavi amaçlı kullanılamaz.

Bakanlığın 05.04.2011 tarih ve 11-06-6A 001106 sayılı izni ile ithal edilmiştir.